Πληροφορική

Το φροντιστήριο είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο πτυχίων Πληροφορικής CAMBRIDGE
(Αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • μεγάλη προσφορά για μαθητές αρχάριους
  • επιπλέον εξάσκηση στα εργαστήρια ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  • προσωπικός υπολογιστής για κάθε σπουδαστή
  • πρόσβαση στο INTERNET και προσωπικό e-mail
  • κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
  • βεβαίωση σπουδών πληροφορικής ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  • απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α. ICT STARTERS (για μαθητές από 6 έως 12 ετών)
Γνωριμία με τον κόσμο της πληροφορικής. Απευθύνεται σε μικρές ηλικίες μαθητών και παρέχει τη δυνατότητα εξοικείωσης με τον υπολογιστή, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τον εκτυπωτή, το scanner. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά το INTERNET, δημιουργούν προσκλήσεις, βρίσκουν πληροφορίες και τραγούδια και κάνουν δημιουργικά project. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του πανεπιστημίου CAMBRIDGE, που γίνονται στον δικό μας χώρο, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου από το Αγγλικό Πανεπιστήμιο.

B. IT SKILLS STANDARD (για μαθητές από 12 ετών και άνω και για ενήλικες)
Οι μαθητές αρχάριοι και μη, μαθαίνουν σε ικανοποιητικό βαθμό να χρησιμοποιούν τα προγράμματα του office (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT, ACCESS). Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του πανεπιστημίου CAMBRIDGE, που γίνονται στον δικό μας χώρο, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου από το Αγγλικό
Πανεπιστήμιο.

C. IT SKILLS PROFICIENCY(για μαθητές από 15 ετών και άνω και ενήλικες)

Τα μαθήματα αυτά αφορούν μαθητές που ενδιαφέρονται να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική. Έχουν δυνατότητα απόκτησης του πτυχίου που τους προσφέρει επάρκεια διδασκαλίας από ιδιωτικές σχολές και ΟΑΕΔ.

Αποκτήστε γρήγορα την πιστοποίηση στην πληροφορική για τους κρατικούς διαγωνισμούς, ή απλά ελάτε να σας μάθουμε να χειρίζεστε τον Η/Υ. Σε όλα τα προγράμματα προσφέρουμε δωρεάν
προσομοίωση εξετάσεων, εκπαιδευτική υποστήριξη και δωρεάν σημειώσεις.