ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην A junior!! Τιμή έκπληξη

Η πρώτη επαφή των μαθητών με την ξένη γλώσσα είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία τους. Στα Κέντρα μας το μάθημα γίνεται με τρόπο διαδραστικό,  μέσα από games, flashcards,  projects,  storytelling,  e- books, και διαδραστικoύς πίνακες. Οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα, Read More …