Ειδικά Προγράμματα Ξένων Γλωσσών

 • Προγράμματα για Ενήλικες
 • Για εργαζομένους
 • Ιδιαίτερα Μαθήματα
 • Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Καλοκαιρινά Μαθήματα
 • Προετοιμασία για όλα τα Αναγνωρισμένα Πτυχία KET,PET, FCE, CAE, CPE CAMBRIDGE UNIVERSITY
 • BCCE, ECCE, ALCE, ECPE, TOEIC MICHIGAN UNIVERSITY
 • Προετοιμασία για TOEFL, IELTS

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 • Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε κλειστό γκρούπ
 • Καλλιέργεια του προφορικού λόγου για χρήση σε καθημερινές συναλλαγές
 • Δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένου πτυχίου, με συμμετοχή στις εξετάσεις των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE και MICHIGAN (TOEFL, IELTS,GRE, GMAT)  ή του Κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
 • Απόκτηση πτυχίων για σπουδές στο εξωτερικό
 • Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ενήλικα
 • Η διδασκαλία γίνεται μέσα από πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Απόκτηση γνώσεων πα΄νω στον εργασιακό τους τομέα
 • Ορολογία που τους ενδιαφέρει
 • Δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένων πτυχίων
 • Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα ωράρια εργασίας τους
 • Έναρξη μαθημάτων οποιαδήποτε εποχή επιλέξουν οι ίδιοι.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν, σε ώρες και ημέρες που αυτοί επιλέγουν
 • Ρυθμός εντατικός ή μη ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή
 • Προτείνονται για μαθητές με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο
 • Εγγυούμαστε την πανεπιστημιακή κατάρτιση του εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει το μάθημα και την επίτευξη υψηλών στόχων των Κέντρων ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Επιπλέον ώρες εξάσκησης της γλώσσας για να καλυφθούν απορίες.
 • Επιπλέον δωρεάν παρεχόμενες βοηθητικές ώρες για την προετοιμασία στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γίνονται ευχάριστα μέσα σε ένα «δροσερό» , κλιματιζόμενο χώρο
 • Ταχύρυθμα τμήματα διάρκειας 3 μηνών που καλύπτουν την ύλη μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς
 • Μαθήματα ενισχυτικά για την κάλυψη κενών
 • Διατηρούν την επαφή με την ξένη γλώσσα και ανανεώνουν τις γνώσεις τους